Från tanke till handling

RELCON Reliability Consulting AB

Med vår erfarenhet skapar vi mätbara resultat

Med 45 års erfarenhet av produktion, underhåll och driftsäkerhet vet vi på RELCON vad som skapar bestående resultat. Vi har under lång tid sett fördelarna med ett riskbaserat angreppssätt som styr och prioriterar resurserna till de mest kritiska funktionerna.

VÅRT ERBJUDANDE

RELCON erbjuder tjänster, utbildningar och produkter för driftsäkerhet i världsklass

Både myndigheter och anläggningsägare ställer krav på hög tillgänglighet och säkerhet. Har ni ett underhållsprogram som lever upp till dessa krav? Vi erbjuder ett riskbaserat arbetssätt som tar er från reaktivt till proaktivt underhåll. Behöver ni höja kompetensen i organisationen för att få alla delaktiga i driftsäkerhetsarbetet? Drar ni nytta av den senaste tekniken inom tillståndsbaserat underhåll? Vi hjälper er.


VAR FINNS VI

Baserade i Göteborg, verksamma i hela landet

På vårt huvudkontor & Training Centre på Hisingen huserar RELCON på Ångpannegatan 6 tillsammans med Protoma, MLT och Runtime. Välkommen in på en kaffe och prata underhåll med oss!