Från tanke till handling

Kontakta oss så berättar vi mer!

RELCON Reliability Consulting AB

Ångpannegatan 6

417 05 Göteborg


Thomas Haraldsson 0730 69 70 86

Peter Hallengren 0730 58 97 15


Mail: förnamn.efternamn@rel-con.se