RELCON Reliability Consulting AB

RELCON Reliability Consulting AB är en del av Erinova Group. Tillsammans med MLT Maskin & Laserteknik AB, PROTOMA AB och

RUNTIME Engineering AB är vi en komplett leverantör av produkter, tjänster och utbildning inom driftsäkerhet och underhåll.

Peter Hallengren

Efter 30 års arbete med Drift & Underhåll är jag fortfarande lika nyfiken och intresserad av driftsäkerhetsfrågor. Har som anställd och konsult de senaste 20 åren implementerat många arbetsprocesser inom industrin som bidragit till ett effektivare underhåll, högre tillgänglighet och en säkrare anläggning . Med ett förflutet från både drift- och underhållsorganisationen förstår jag hur vi tillsammans kan nå upp till gemensamma mål med en störningsfri produktion.Sjöingenjör

Specialist Riskbaserat Underhåll


förnamn.efternamn@rel-con.se

0730 58 97 15