RISKBASERAT UNDERHÅLL

RBUS - Riskbaserad underhållsstyrning som underhållsstrategi

Myndigheter och anläggningsägare ställer stora krav på oss och vår anläggning gällande tillgänglighet, processäkerhet och ekonomi. Genom att prioritera det förebyggande underhållet rätt kan vi uppnå ställda krav och undvika oönskade händelser som till exempel produktionsavbrott, dyra reparationskostnader eller i värsta fall skada på personal.


Hur får man den förebyggande underhållsplanen att bli så optimal som det är möjligt?


Vår lösning heter RBUS - Riskbaserad Underhållsstyrning, som är en pragmatisk arbetsmetodik där alla i drift- och underhållsorganisationen kan bidra som en kugge i driftsäkerhetsmaskineriet. I ett bra riskbaserat underhåll förstår vi hur skyddsbarriärerna med förebyggande underhåll skall se ut och vi har minimerat risken för oönskade händelser.


Tillsammans kan drift och underhåll uppnå ”Produktion i Världsklass”


RBUS ersätter inte ert underhållssystem, utan är ett komplement till det. RBUS är analysen du gör för att veta vilken utrustning som är viktig och vilket förebyggande underhåll som skall finnas i underhållssystemet.


Med vår webbaserade applikation för RBUS kan alla inom företaget delta i det gemensamma driftsäkerhetsarbetet och följa upp analysresultaten och framdriften. Sluta använda Word- eller Excelfiler som är visuellt begränsande och lätt kan bli korrupta.

Vi kan leverera::

  • Workshop för RBUS
  • Implementering och utbildning av RBUS

Vi har 15 års erfarenhet av RBUS. och utför gärna en demonstration för er.