Våra tjänster

FÖRBÄTTRINGSLEDNING

Insikt om styrkor och potentialer kan avsevärt höja takten i ert förbättringsarbete.


FELELIMINERING

Eliminera förekomsten av återkommande problem och skapa tid för mer förebyggande arbete.

Riskbaserat underhåll

RBUS - Riskbaserad underhållsstyrning är en metodik för att skapa ett effektivt underhållsprogram. I ett bra riskbaserat underhåll har vi totalt sätt minimerat riskerna för oönskade händelser till en tolerabel nivå och vi förstår hur skyddsbarriärerna med förebyggande underhåll skall se ut för att skapa bästa möjliga driftsäkerheten och totalekonomi

pRODUKTIVITET

Daglig styrning, beredning/planering samt kompetensutveckling är exempel på viktiga grundpelare i det operativa förbättringsarbetet som bidrar till en ökad produktivitet och i slutändan även en bättre driftsäkerhet