ISO certifierande utbildning

ASSET RELIABILITY PRACTITIONER (ARP)

Tillförlitlighet i er maskinpark - Steg 1 - Asset Reliability Practitioner (ARP) är Mobius Institutes certifierande utbildning inom driftsäkerhet. Mobius är ackrediterade mot ISO 17024 vilket säkerställer hög kvalitet och gör utbildningen internationellt erkänd.

Utbildningen riktar sig till den som vill ha en certifierande och heltäckande utbildning innehållande allt från metoder för att lägga upp arbetet i er organisation och i er anläggning till skarpa verktyg för att ta hand om och analysera era tillgångar. Allt för att förbättra tillförlitligheten i eran maskinpark. Inom industrin, vare sig det rör sig om bearbetande tillverkning, process, papper och massa, stål eller annan generell industri så är det viktigt för oss alla att jobba för att tillförlitligheten i våra tillgångar fungerar som det ska och maximeras.


målet med utbildningen

Huvudmålet med denna utbildning är att ge grundläggande förståelse och insikt i hur processen kring tillförlitlighet kan förbättras. Vare sig det rör sig om att utvärdera redskap som ska övervaka tillgångarna eller hur mycket något kostar över en livstid är ARP designat för att ge inblick i hur detta arbete kan effektiviseras.

I ARP utbildningens första steg lär sig kursdeltagaren b.l.a följande:

  • Fördelar
  • Verktyg för förändring i företagskulturen
  • Verktyg att få ledningen att investera i ARP
  • Strategi för de förändringar som behövs i planer, vision, teamförståelse och support
  • Förståelse för driftstopp
  • Defekt upptäckt och utplåning
  • Strategi för tillgångar
  • Arbetshantering
  • Reservdels hantering
  • Precisions och förebyggande arbete (smörjning, uppriktning, balansering , tillståndskontroll etc)

Läs mer om Mobius Institute här