Vi omsätter teoretiska kunskaper till praktiska övningar

DRIFTSÄKERHET FÖR BÄTTRE EKONOMI

Är driftsäkerhet dyrt? - Prova då haverier!


En bättre totalekonomi skapas genom att höja den allmänna kompetensen om driftsäkerhet och underhåll hos den egna personalen. Hög tillgänglighet och lönsamhet skapas av all personal och inte av någon enskild avdelning. Med kunskap kommer förståelsen om hur allt hänger ihop och hur man som individ är en bidragande faktor för ökad driftsäkerhet, processäkerhet och lönsamhet.


Vår utbildning ”Driftsäkerhet för bättre ekonomi” ger deltagaren grundläggande kunskaper om driftsäkerhet och underhållets betydelse för tillgänglighet, säkerhet och ekonomi. Syfte och mål med utbildningen är att deltagaren skall kunna bidra till det operativa förbättringsarbetet genom att omsätta den nya kunskapen till praktiskt handlande på det egna företaget..


Ämnen som tas upp under utbildningen är bl.a:

  • Underhållets historia
  • Underhållstermer
  • OEE/LCP/TAK
  • Förändringsledning och operativt förbättringsarbete
  • Att arbeta med en riskbaserad underhållsstrategi
  • Konsekvensklassificera anläggningsfunktioner
  • Skapa riskbaserade underhållsplaner
  • Beredning och planering
  • Prioritering av arbetsorder och grundorsaksanalyser
  • Utföra grundorsaksanalys

Kursansvarig: Peter Hallengren, Thomas Haraldsson.

Placering: Våra lokaler i Göteborg alt. hos kund

När: Kontakta kursansvarig för mer information

Pris: 9.600 SEK per deltagare

Inkluderar: Kursmaterial, utbildningsbevis, kaffe, lunch samt en gemensam middag