Vår expertis

Vi har lång erfarenhet av att att driva förbättringar inom underhåll och produktion. Kontakta oss om ni behöver hjälp inom:

 • Konsekvensklassificering av processutrustning
 • Framtagning av underhållsprogram
 • Operatörsdrivet underhåll
 • Implementering/effektivisering av arbetsorderprocess
 • Framtagning av driftsäkerhetsstrategi
 • Nulägesanalys och förbättringsplan för underhållsverksamheten
 • Förändringsledning
 • Interim chef inom underhåll och produktion
 • Implementera grundorsaksanalys som arbetssätt
 • Genomförande av grundorsaksanalys/Sex Sigma projekt
 • Projektledare revisionsstopp
 • Implementering av kvalitetssäkringsprogram och utbildning för tät anläggning
 • Program för fortlöpande tillsyn/riskbaserad inspektion